2-el-BAKARA

Medine'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) âyet, 6210 kelime, 25500 harftir Kur'an'ın en uzun sûresidir. Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. âyeti Veda Haccında Mekke'de inmiştir. İnanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu sûrede yer almıştır. Hicretten sonra nazil olmuştur. 286 ayettir.ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ

2-İşte o Kitap, bunda şüphe yok; korunacaklar için hidayetin ta kendisi.