Seher vakti Allah(cc) demekKulluðunu bilip boynunu büküp,

Seher vakti Allah(cc) demek ne güzel.

Suçlarýný sayýp göz yaþý döküp,

Seher vakti Allah(cc) demek ne güzel.Huzuruna durup bin bir ümitle,

Ben seninim deyip kemikle etle,

Sen benim RABBÝM sin ulu heybetle,

Seher vakti Allah(cc) demek ne güzel.Resulüyün rehberliði izinde,

Seçcade üstünde Kur'an dizinde,

Yüreðinin ifadesi gözünde,

Seher vakti Allah(cc) demek ne güzel.Bir ulu kervanda katardan tutup,

Ýhvan ehli ile cana can katýp,

Yüreðim mihrap týr EFENDÝM hatip

Seher vakti Allah(cc) demek ne güzel.Rabýtayla ser zakirden el almak,

Benliðin boþaltýp o nurla dolmak,

Ne mutluluk RABBÝM sana kul olma,

Seher vakti Allah(cc) demek ne güzel.Ömer Çetinkaya seherde yanmak,

Ne güzel sadasýz RABBÝN'i anmak,

En büyük mutluluk zikriyle kanmak,

Seher vakti Allah(cc) demek ne güzel...29.12.2004

congeri

Ömer Çetinkaya