Kuran-ý Kerim (Yunus Suresi,92) Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yalnýzca bedeninle kurtaracaðýz (herkese cesedini göstereceðiz). FÝRAVUN'UN SON ANDA SECDEYE KAPANMASI VE DERÝSÝNÝN HALA ÇÜRÜMEMÝÞ OLMASI