HER NEFESTE DESEM

Her nefeste desem,bir ömür boyu,

Allahümme sâlli alâ Muhammed(sav).

Doyar mutmaindir,hemen her duyu.

Allahümme sâlli alâ Muhammed(sav).

M.M.M.

Sen ki Resûlümsün,bana bildirdin.

Yüreðimi sevgin,ile doldurdun.

Ruhumu doyurup,yüzüm güldürdün.

Allahümme sâlli alâ Muhammed(sav).

M.M.M.

Kalbimden bir baðdýr,sana baðlayan.

Aþk’a verip,yüreðimi daðlayan.

Seher vakti,gözlerimden çaðlayan.

Allahümme sâlli alâ Muhammed(sav).

M.M.M.

Hemi ekmek,hemi havam,hem suyum.

Anam,babam,hem sülâlem,hem soyum.

Sade söymelekle,olur mu doyum?

Allahümme sâlli alâ Muhammed(sav).

M.M.M.

Ýman’da inanç’ta taat’ta,bu söz,

Alem’i ervah’da vaad’da,bu söz.

Söylesem son sözde,saat’da bu söz.

Allahümme sâlli alâ Muhammed(sav).

M.M.M.

Ömer Çetinkaya,Salâvat getir.

Adýn Zikrederek, ömrünü bitir.

Doldur defterini,tüm satýr satýr.

Allahümme sâlli alâ Muhammed(sav)...

M.M.M.

Ömer Çetinkaya

Congeri

19.02.2008